ورق لاستیکی NBR ضد روغن نیتریل منجید دار

ورق لاستیکی NBR منجید دار