دیافراگم EPDM

دیافراگم‌های بسیار انعطاف پذیر ساخته شده از لاستیک EPDM، برای برنامه‌های کاربردی در حوزه بهداشتی، جایی که به استریلیزاسیون بخار و رسانه‌های اکسید‌کننده نیاز است، مناسب هستند؛ چون EPDM می تواند خیلی راحت با آب گرم و سرد، آب شور و محیط قلیایی و اسیدهای ضعیف مقابله کند. اما توصیه می‌شود از دیافراگم EPDM در ارتباط با محیط‌های حاوی روغن‌های معدنی و گیاهی، چربی‌های گیاهی و حیوانی، کربوهیدرات‌های معطر یا آلیفاتیک، حلال‌های هالوژنه و یا اسیدهای غلیظ استفاده نگردد، زیرا این مواد به ساختار دیافراگم آسیب می‌رسانند و می‌توانند منجر به نشت شوند.